Dira na Dhamira


Dira ya Mamlaka ya Hali ya Hewa:

"Kujitokeza kama Kituo cha ubora katika utoaji wa hali ya hewa na hali ya hewa ya kiwango cha kimataifa na huduma zinginezinazohusiana na hivyo kuchangia maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi"

Dhima ya Mamlaka ya Hali ya Hewa:

"Kutoa huduma bora, za kuaminika, na za hali ya hewa na hali ya hewa na hivyo kuchangiakwa usalama na ustawi wa kijamii na kiuchumi wa watu na kwa maendeleo ya Taifa ajenda"

Maadili Muhimu:

Katika kutekeleza Dhima na Dira, Mamlaka inaamini na kufuata misingi ya:-

  • Utendaji unaozingatia taaluma;
  • Uwazi na uwajibikaji;
  • Utendaji kazi unaozingatia hali tofauti za wadau;
  • Utoaji huduma bora na kwa wakati;
  • Matumizi bora ya rasilimali;
  • Ufanyaji kazi wa pamoja; na
  • Kumjali mteja.