Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania

ISO 9001:2008 Certified in Aviation Meteorological Services

Utabiri wa siku 10

MUHTASARI WA MWENENDO WA MVUA KWA SIKU KUMI (11–20 MACHI, 2017) NA MATARAJIO YA MVUA KWA SIKU KUMI (21–31 MACHI, 2017)

Please click here dekad 21 31 machi, 2017 swahili to download the weather review for decade 1st -10th March 2017 and outlook for 11th -20th Machi 2017


Weather by Region

© 2017 Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Haki zote zimehifadhiwa.